เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม ป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม ป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การทรุดตัว เกิดจากฐานรากของส่วนต่อเติมไม่สามารถแบกรับน้ำหนักได้มากพอ ทำให้เกิดการทรุดตัวและดึงรั้งตัวโครงสร้างบ้านเดิมจนเกิดความเสียหาย ดังนั้นควรป้องกันปัญหานี้โดยการเลือกตอกเสาเข็มที่มีคุณภาพ และตอกเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง เพื่อให้เกิดแรงต้านมากพอที่จะพยุงโครงสร้างบ้านและส่วนต่อเติม ไม่ให้เกิดการทรุดตัว เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เสาเข็มที่ตอบโจทย์การต่อเติมบ้าน เพราะสามารถป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด และตอบโจทย์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเสาเข็มเข้าสู่หน้างานได้อย่างสะดวก เหมาะกับการต่อเติมที่มีพื้นที่จำกัด … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile อีกทางเลือกสำหรับงานต่อเติมบ้าน ตัวช่วยต่อเติมความแข็งแรง

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile อีกทางเลือกสำหรับงานต่อเติมบ้าน ตัวช่วยต่อเติมความแข็งแรง เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อเติมบ้านโดยเฉพาะ เพราะตอบโจทย์ในเรื่องของ แรงสั่นสะเทือนขณะตอกน้อย สามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซ.ม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม โดยไม่กระทบโครงสร้างเดิม และสามารถเข้าตอกในพื้นที่แคบหรือจำกัดได้ง่าย หน้างานสะอาด สะดวก และรวดเร็ว เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จสามารถรับน้ำหนักได้ทันที ทั้งนี้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ … Read More

เสาเข็มมีความสำคัญกันการต่อเติมบ้าน อย่างไร?? 

เสาเข็มมีความสำคัญกันการต่อเติมบ้าน อย่างไร??  ต่อเติมบ้าน การตอกเสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะช่วยป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่ได้รับความนิยม และสะดวกในการต่อเติม เพราะตอบโจทย์การต่อเติมบ้าน ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เข้าตอก ด้วยเสาเข็มที่มีความยาวเพียง 1.5 เมตรเท่านั้น และปั้นจั่นที่ใช้ตอกถูกออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเข้าหน้างานได้อย่างสะดวก อีกทั้งการตอกเสาเข็มยังสามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซ.ม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม … Read More

“เสาเข็ม” เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน เพราะบ้านจะทรุดตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม

“เสาเข็ม” เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน เพราะบ้านจะทรุดตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม เสาเข็ม (Pile) คือ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการต่อเติมบ้าน เพราะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของส่วนต่อเติมไม่ให้เกิดการแตกหรือแยกออกจากตัวบ้าน เพราะการต่อเติมเป็นการฝากโครงสร้างไว้กับตัวบ้าน หากไม่มีการลงเสาเข็มในส่วนที่ต่อเติมด้วย อาจทำให้ส่วนที่ต่อเติมเกิดการทรุดตัวเพราะไม่มีเสาเข็มคอยทำหน้าที่ในการรับน้ำหนัก และทำให้เกิดการดึงรั้งกับตัวบ้านเดิม ทำให้โครงสร้างแตกและแยกออกจากกันก่อให้เกิดความเสียหาย และการตอกเสาเข็ม จะต้องเลือกเสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างาน เพื่อความแข็งแรงมั่นคง และรับน้ำหนักได้ดี และที่สำคัญจะต้องตอกเสาเข็มให้ได้ความลึกตามรายการคำนวณที่วิศวกรออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อเป็นการตอบโจทย์การต่อเติมบ้านที่ดีที่สุด … Read More

ต่อเติมบ้านทั้งที ควรตอกเสาเข็มแบบไหน บ้านถึงจะไม่ทรุด??

ต่อเติมบ้านทั้งที ควรตอกเสาเข็มแบบไหน บ้านถึงจะไม่ทรุด?? เสาเข็มมีหลายประเภทตามการใช้งาน ในการต่อเติมบ้าน ควรเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างาน ที่สามารถเข้าตอกได้อย่างสะดวก และไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านหรือพื้นที่ข้างเคียง เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มเพื่อการต่อเติมและป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด ตอบโจทย์การต่อเติมบ้านในเรื่องของการเข้าตอกในพื้นที่แคบหรือจำกัดได้อย่างสะดวก อีกทั้งขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย ไม่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ประหยัดเวลาในการติดตั้ง สะอาด สะดวก และรวดเร็ว ต้องยกให้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์  สามารถใช้เป็นฐานราก ภายในอาคารโรงงาน ได้หรือไม่?

ต่อเติมบ้าน เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มที่สามารถป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด ปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติม เป็นปัญหาหลักของการต่อเติมบ้าน สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของดิน และการตอกเสาเข็มที่ไม่ได้ความลึกที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังนั้นการตอกเสาเข็มจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะเสาเข็มทำหน้าที่เป็นฐานราก ที่ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด และการตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มเพื่อการต่อเติม มีข้อดีในเรื่องของแรงสั่นทะเทือนน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย และใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ … Read More

บ้านจะทรุดหรือไม่? ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เสาเข็มที่นิยมใช้ในงานต่อเติม

บ้านจะทรุดหรือไม่? ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เสาเข็มที่นิยมใช้ในงานต่อเติม การทรุดตัวของส่วนต่อเติม ปัญหาหลักของการต่อเติมบ้าน การเลือกใช้เสาเข็มเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่นิยมใช้ในงานต่อเติม เพราะเป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อเติมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากเสาเข็มมีขนาดเล็ก มีความยาวเพียง 1.5 เมตร และปั้นจั่นที่ใช้ตอก ก็สามารถเคลื่อนย้ายเข้าหน้างานได้สะดวก … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอกภายในอาคาร เพิ่มมาตรฐานการรับน้ำหนักให้โครงสร้างเดิม

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอกภายในอาคาร เพิ่มมาตรฐานการรับน้ำหนักให้โครงสร้างเดิม ตอกเสาเข็มปรับปรุงอาคาร เพิ่มมาตรฐานการรับน้ำหนักให้กับโครสร้างภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และเสาเข็มไอไมโครไพล์ ภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคาร โรงงาน และงานปรับปรุงโครงสร้าง ที่ต้องการความั่นคงแข็งแรงสูง เพราะ เสาเข็มผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งกว่าคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา สามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย … Read More

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มที่มีความมั่นคงแข็งแรง การรับน้ำหนักถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มที่มีความมั่นคงแข็งแรง การรับน้ำหนักถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สร้างใหม่ ก่อนลงเสาเข็ม ต้องมีการเจาะสำรวจดิน เพราะดินในแต่ละพื้นที่ มีระดับของชั้นดินที่ไม่เท่ากัน หากตอกเสาเข็มโดยที่ไม่มีการเจาะสำรวจดิน อาจส่งผลให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน และต้องมีการทำรายการคำนวณ และได้รับคำแนะนำ จากวิศวกรมืออาชีพ … Read More

ต่อเติมบ้านทั้งที ต้องดีและไม่ทรุด ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และไอไมโครไพล์ I-micropile ป้องกันการทรุดตัว และแตกร้าวของส่วนต่อเติม

ต่อเติมบ้านทั้งที ต้องดีและไม่ทรุด ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และไอไมโครไพล์ I-micropile ป้องกันการทรุดตัว และแตกร้าวของส่วนต่อเติม ปัญหาที่มัดพบเมื่อต่อเติมบ้าน ถึงแม้จะมีการตอกเสาเข็มแล้ว แต่การตอกเสาเข็มนั้นสั้นเกินไป ไม่ลึกถึงชั้นดินดาน ทำให้ผิดจากมาตรฐานที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดการยุบตัวของพื้นดิน และเมื่อการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันเกิดขึ้น บ้านและส่วนที่ต่อเติมจึงแยกออกจากกัน หากปัญหานี้เกิดขึ้นแล้ว การแก้ไขคือต้องรื้อส่วนที่ต่อเติมและลงเสาเข็มใหม่ ดังนั้นการที่เราจะทำการต่อเติม จะต้องป้องกันปัญหาให้ถูกจุด … Read More