ต่อเติมบ้าน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile มาตรฐาน มอก. ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมในอนาคตได้อย่างตรงจุด

ต่อเติมบ้าน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile มาตรฐาน มอก. ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมในอนาคตได้อย่างตรงจุด ต่อเติมบ้าน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง ประหยัดเวลาในการติดตั้ง หมดปัญหากับเพื่อนบ้าน ด้วยเสาเข็สสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ หากมีพื้นที่แคบ หรือจำกัด เสาเข็มสามารถตอกชิดกำแพงบ้านหรือตัวบ้านได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม … Read More

พื้นที่แคบและจำกัด สามารถตอกเสาเข็มได้ไหม? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun micropile หรือเสาเข็มไมโครไพล์ Micropile โดยภูมิสยาม มีคำตอบ

พื้นที่แคบและจำกัด สามารถตอกเสาเข็มได้ไหม? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun micropile หรือเสาเข็มไมโครไพล์ Micropile โดยภูมิสยาม มีคำตอบ เนื่องจาก เสาเข็มสปันไมโครไพล์ของภูมิสยาม มีขนาดเล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง และคุณภาพสูง รับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย มีความยาวเพียงท่อนละ 1.5 เมตร เท่านั้น ใช้วิธีการตอกเสาเข็มชนิดนี้ด้วยปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้มีความยาวแนวราบ … Read More