เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เสริมฐานรากภายในอาคาร 

เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เสริมฐานรากภายในอาคาร  เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มรูปตัวไอ ผลิตโดยการขึงลวดเหล็กไว้ภายในโครงสร้างเสาเข็ม หรือบนแบบพิมพ์รูปตัวไอ และทำการเทคอนกรีตลงในพิม เมื่อคอนกรีตแห้งทำการตัดลวดเหล็กที่ขึงไว้ออก จากนั้นลวดเหล็กจะมีการหดตัว ทำให้เกิดแรงอัดภายในเนื้อคอนกรีต ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่น จึงเรียกเสาเข็มชนิดนี้ว่า เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ลักษณะงานที่เหมาะสมกับเสาเข็มไอไมโครไพล์ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นฐานรากเพราะเสาเข็มมีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี มีพื้นที่โดยรอบมากกว่าเสาเข็มที่มีลักษณะอื่น เพื่อสัมผัสกับพื้นดินทำให้มีแรงเสียดทานระหว่างเสาเข็มและดินสูง … Read More