ให้เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เป็นอีกทางเลือก ในการป้องกันปัญหาการต่อเติมบ้านแล้วทรุด

ให้เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เป็นอีกทางเลือก ในการป้องกันปัญหาการต่อเติมบ้านแล้วทรุด การต่อเติมบ้าน การลงฐานรากเสาเข็ม เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และการเลือกใช้เสาเข็มจะต้องเลือกเสาเข็มที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับโครงสร้าง หากเลือกใช้ฐานรากที่ไม่มีคุณภาพ ก็อาจะส่งผลเสียแก่โครงสร้างบ้านทั้งหลังได้ เหตุนี้จึงทำให้เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้รับความนิยมอย่างมาก ในงานต่อเติมบ้าน เพราะตอบโจทย์ทุกปัญหาในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพของเสาเข็ม สามารถตรวจสอบการรับน้ำหนักได้โดยวิธี Dynamic Load … Read More

สร้างใหม่เพื่อฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม

สร้างใหม่เพื่อฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มไอไมโครไพล์ถูกออกแบบมาเพื่อการรับนํ้าหนักให้กับโครงสร้างต่างๆ โดยเสาเข็มจะถูกตอกด้วยปั้นจั่นแบบพิเศษ ตอกลงไปยังชั้นดินแข็งเพื่อให้สามารถรับนํ้าหนักของโครงสร้างได้ โดยเสาเข็มไอไมโครไพล์ของทางภูมิสยาม ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้เสาเข็มทุกต้นได้คุณภาพ มาตรฐานสูงสุด เสาเข็มไอไมโครไพล์ จึงเหมาะกับงานก่อสร้างทุกชนิด ไม่ว่าจะต่อเติม หรือสร้างใหม่ก็หมดห่วงเรื่องการรับน้ำหนัก เพราะสามารถทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load … Read More

ต่อเติมบ้าน ด้วยเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม

ต่อเติมบ้าน ด้วยเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม การต่อเติมบ้าน ถือเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่มีลักษณะรูปตัวไอ นิยมใช้ในงานต่อเติมบ้าน ทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้าง และส่วนต่อเติมเพื่อถ่ายเทลงสู่ชั้นดิน ทำให้เกิดการกระจายน้ำหนักที่เท่ากัน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจจะไปดึงรั้งตัวโครงสร้างบ้านเดิมทำให้เกิดความเสียหายได้ และภูมิสยามเรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยให้คำปรึกษา ตลอดจนทีมช่างที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการโดยปฏิบัติงานตามทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานและความมั่นคงแข็งแรงสูงสุด อีกทั้งเสาเข็มไอไมโครไพล์ … Read More

ต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ให้ทรุด?? ภูมิสยามมีคำตอบ!! 

ต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ให้ทรุด?? ภูมิสยามมีคำตอบ!!  เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้รับความนิยมอย่างมากในงานต่อเติมบ้าน เพราะเป็นเสาเข็มขนาดเล็กรูปตัวไอ ใช้การตอกสาเข็มด้วยปั้นจั่นขนาดเล็ก ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าหน้างานได้อย่างสะดวก เหมาะกับการต่อเติมบ้านที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง และตอบโจทย์ในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนขณะตอกมีน้อยกว่าเสาเข็มใหญ่ อีกทั้งยังหมดกังวลเรื่องการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจเกิดขึ้น เพราะเป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนักของส่วนต่อเติม ป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัว และยังสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ภูมิสยามมีการแนะนำและให้คำปรึกษา โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยทีมงานตอกที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ได้มาตรฐานและความมั่นคงแข็งแรงสูงสุด … Read More

เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เสริมฐานรากภายในอาคาร 

เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เสริมฐานรากภายในอาคาร  เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มรูปตัวไอ ผลิตโดยการขึงลวดเหล็กไว้ภายในโครงสร้างเสาเข็ม หรือบนแบบพิมพ์รูปตัวไอ และทำการเทคอนกรีตลงในพิม เมื่อคอนกรีตแห้งทำการตัดลวดเหล็กที่ขึงไว้ออก จากนั้นลวดเหล็กจะมีการหดตัว ทำให้เกิดแรงอัดภายในเนื้อคอนกรีต ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่น จึงเรียกเสาเข็มชนิดนี้ว่า เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ลักษณะงานที่เหมาะสมกับเสาเข็มไอไมโครไพล์ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นฐานรากเพราะเสาเข็มมีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี มีพื้นที่โดยรอบมากกว่าเสาเข็มที่มีลักษณะอื่น เพื่อสัมผัสกับพื้นดินทำให้มีแรงเสียดทานระหว่างเสาเข็มและดินสูง … Read More

ตอกรับพื้นถนน ด้วยเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอกรับพื้นถนน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงไม่ทรุดตัว เสาเข็มไอไมโครไพล์ เสาเข็มรูปตัวไอ เป็นเสาเข็มเพื่อการก่อสร้างและต่อเติม เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัว และเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก ตลอดจนงานปรับปรุงโครงสร้างหรือฐานรากที่ต้องการเสริมความมั่นคงแข็งแรง และเสาเข็มไอไมโครไพล์ ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับงานตอกรับพื้นถนน ที่ต้องการรับน้ำหนักหนักปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และการตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ของทางภูมิสยาม มีวิศวกรกำกับดูแลงาน ตลอดจนทีมช่างตอกเสาเข็มที่มีประสบการณ์ มีการทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load … Read More

เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อการรับน้ำหนักที่มั่นคงแข็งแรง เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มคุณภาพ การรับน้ำหนักปลอดภัย

เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อการรับน้ำหนักที่มั่นคงแข็งแรง เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มคุณภาพ การรับน้ำหนักปลอดภัย เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก รูปตัวไอ เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ สามารถใช้ตอกเพื่อเสริมฐานรากที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงในการรับน้ำหนักอาคารขนาดใหญ่ได้ โดยการตอกเสาเข็มชนิดนี้ จะใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับตอกเสาเข็มชนิดนี้ โดยเสาเข็มไอไมโครไพล์ สามารถตอกต่อกันได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และตอกต่อกันด้วยปั้นจั่นจนลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง และภูมิสยาม มีการกำกับดูแลงานโดยวิศวกร … Read More

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile อีกทางเลือก สำหรับงานก่อสร้างใหม่ ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง ตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้าง

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile อีกทางเลือก สำหรับงานก่อสร้างใหม่ ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง ตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้าง เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่มีลักษณะเป็นรูปตัวไอ ถูกออกแบบมาเพื่อการก่อสร้าง และเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก ของโครงสร้างอาคารใหม่ ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง ตอบโจทย์ ในเรื่องของการรับน้ำหนักปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) และการสร้างใหม่ ต้องใช้เสาเข็มที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูงในการเสริมฐานราก … Read More

เสาเข็มไอไมโครไพล์ คืออะไร? ทำไมถึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม และหากมีพื้นที่จำกัด สามารถเข้าทำงานได้หรือไม่?

เสาเข็มไอไมโครไพล์ คืออะไร? ทำไมถึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม และหากมีพื้นที่จำกัด สามารถเข้าทำงานได้หรือไม่? เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาให้มีความยาวเพียง 1.5 เมตร เหมาะสำหรับงานต่อเติมในพื้นที่จำกัด เพื่อให้สามารถขนย้ายเข้าหน้างานได้อย่างสะดวก และปั่นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็มชนิดนี้ ก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเข้าหน้างานเช่นเดียวกัน และข้อดีของเสาเข็มไอไมโครไพล์ คือสามารถสามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างเดิม … Read More

จะสร้างใหม่ ใช้เสาเข็มอะไรดี? ภูมิสยาม ขอแนะนำเลือกตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารใหม่

จะสร้างใหม่ ใช้เสาเข็มอะไรดี? ภูมิสยาม ขอแนะนำเลือกตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารใหม่ หมดข้อสงสัย เพราะเสาเข็มไอไมโครไพล์ เหมาะกับทุกหน้างาน สร้างใหม่ก็หมดห่วงเรื่องฐานราก เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็กรูปตัวไอ ตอกเป็นฐานรากเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารใหม่ ตลอดจนงานปรับปรุงโครงสร้างต่างๆที่ต้องการเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยเสาเข็มแต่ละท่อน สามารถตอกต่อกันได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า การเชื่อมจะต้องเชื่อมโดยรอบของเสาเข็มทั้งสองท่อน ให้ต่อกันสนิทเป็นแนวเส้นตรง และปั้นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็มชนิดนี้ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ … Read More