คอนกรีตทนน้ำเค็ม

เพราะเหตุใด?? เสาเข็มไมโครไพล์ ของภูมิสยามจึงจะต้องอาศัยกระบวนการในการหล่อคอนกรีตโดยการให้แรงเหวี่ยง

หลักการพื้นฐานของการตอกเสาเข็มคือ การทำให้ “พลังงาน” หรือ “ENERGY” แก่โครงสร้างเสาเข็มโดยวิธีการ “ตอก” เสาเข็มลงไปในดิน ซึ่ง “ปริมาณ” ของพลังงานที่จะทำการใส่ลงไปในดินนั้นจะมีค่าที่ มาก หรือ น้อย ก็จะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ขนาดและความยาวของเสาเข็มที่ต้องการจะใช้ กำลังความสามารถของเสาเข็มที่ต้องการที่จะให้รับน้ำหนัก ความหลวมหรือแน่นตัวของดินที่จะทำการตอกเสาเข็ม เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อดูจากหลักการพื้นฐานที่ได้กล่าวข้างต้นในเรื่องของพลังงาน ก็จะพบว่าค่าพลังงานที่จะได้จากการตอกเสาเข็ม 1 ครั้งนั้นจะเกิดจากการที่สามเทอมหลักๆ นั้นคูณกันออกมา นั่นก็คือ เทอมค่าการสูญเสียพลังงานจากปัจจัยต่างๆ ในการตอกเสาเข็ม เทอมน้ำหนักของตัวตุ้ม และ เทอมระยะยกของตัวตุ่มที่ใช้ในการตอก หรือเขียนง่ายๆ ได้ว่าค่าของพลังงานที่จะได้รับจากการตอกเสาเข็ม 1 ครั้งนั้นจะมีค่าเท่ากับ E = e W H

สุดท้ายแล้วค่าผลรวมของพลังงานที่จะต้องใช้ในการตอกเสาเข็ม 1 ต้นนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ ∑E = N E

ค่า E ก็คือเทอมของค่าพลังงานที่ได้จากการตอกเสาเข็มจำนวน 1 ครั้ง
ค่า e ก็คือ เทอมค่าการสูญเสียพลังงานจากปัจจัยต่างๆ ในการตอกเสาเข็ม
ค่า W ก็คือ เทอมน้ำหนักของตัวตุ้มที่ใช้ในการตอกเสาเข็ม
ค่า H ก็คือ เทอมระยะยกของตัวตุ้มที่ใช้ในการตอกเสาเข็ม
ค่า N ก็คือ จำนวนครั้งทั้งหมดที่เราใช้ในการตอกเสาเข็มจำนวน 1 ต้น
ค่า ∑E ก็คือเทอมของค่าพลังงานทั้งหมดที่ได้จากการตอกเสาเข็มจำนวน 1 ต้น

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้าง และการนำเสาเข็มไมโครไพล์ลงไปในดินนั้น จะอาศัยกระบวนการในการ “ตอก” เสาเข็มเช่นเดียวกันกับที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างการก่อสร้างด้วยเสาเข็มระบบปกติกับระบบเสาเข็มไมโครไพล์ก็คือ จะอาศัยปั้นจั่นที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดปั้นจั่นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อ W ที่ใช้ในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์นั้นจะมีขนาดที่น้อยกว่าเสาเข็มปกติเพราะฉะนั้นหากให้ค่า Wnp คือค่า น้ำหนักของตุ้มของเสาเข็มปกติและให้ค่า Wmp คือค่า น้ำหนักของตุ้มของเสาเข็มไมโครไพล์ เราก็อาจจะเขียนสรุปได้ง่ายๆ ว่า

Wmp <<< Wnp

จากสมการนี้ก็จะสื่อความหมายออกมาได้ว่า เพื่อให้ผลรวมของค่าพลังงานนั้นยังคงออกมาเทียบเท่ากันเราจะต้องอาศัยจำนวนครั้งหรือค่า N ในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ที่มากกว่าเสาเข็มปกติ เพราะฉะนั้นหากให้ค่า Nnp คือค่า จำนวนครั้งในการตอกของตุ้มของเสาเข็มปกติและให้ค่า Nmp คือค่า จำนวนครั้งในการตอกของตุ้มของเสาเข็มไมโครไพล์ เราก็อาจจะเขียนสรุปได้ง่ายๆ เช่นกันว่า

Nmp >>> Nnp

ส่วนค่า Nmp นั้นจะมีค่าที่มากกว่า Nnp มากหรือน้อยเพียงใดนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นกัน เช่น ระยะที่ใช้ในการยกปั้นจั่นในการตอกเสาเข็ม อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะใช้ประกอบในการตอกเสาเข็ม เป็นต้น ดังนั้นเมื่อโครงสร้างเสาเข็มไมโครไพล์จำเป็นที่จะต้องได้รับจำนวนครั้งในการตอกที่มากกว่าเสาเข็มทั่วๆไป หากว่าโครงสร้างเสาเข็มไมโครไพล์ไม่มีความแข็งแกร่งที่มากเพียงพอ นั่นก็จะอาจจะส่งผลทำให้เสาเข็มนั้นได้รับความบอบช้ำหรือเสียหายจากการถูกตอกแบบซ้ำไปซ้ำมาด้วยจำนวนของการตอกที่มากกว่าเสาเข็มปกติได้นั่นเอง

นี่เองคือเหตุผลหลักๆ เลยว่าเพราะเหตุใดเสาเข็มไมโครไพล์ของภูมิสยามจึงอาศัยกระบวนการในการ “สปัน” หรือ การทำให้เกิด “แรงเหวี่ยง” ในขณะที่ทำการหล่อคอนกรีตเพราะว่าในขั้นตอนนี้จะเป็นการเสริมสร้างทำให้เสาเข็มไมโครไพล์นั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าเสาเข็มที่หล่อด้วยขั้นตอนของการเทตามปกติ

Miss Spunpile 

Bhumisiam (ภูมิสยาม)

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การให้บริการตอกเสาเข็ม The Provision of Pile Driving Service และได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ของระบบ UKAS และ NAC รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานในกระบวนการ การออกแบบเสาเข็มสปันไมโครไพล์ การผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และบริการตอกเสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Design and Manufacturing of Spun Micropile/Micropile and Pile Driving Service)

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพ Endoresed Brand จาก SCG ด้านการผลิตเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ และได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน อุตสาหกรรม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile พร้อมรับประกันผลงาน และความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง 7+ Year Warranty เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง การระบายดินทำได้ดี เมื่อตอกแล้วแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก จึงไม่กระทบโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ไม่ต้องขนดินทิ้ง ตอกถึงชั้นดินดานได้ ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 และมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load Test ด้วยคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐาน เสาเข็มเราจึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม

รายการเสาเข็มภูมิสยาม

เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ (I Micropile)
1) I-18 รับนน. 15-20 ตัน/ต้น
2) I-22 รับนน. 20-25 ตัน/ต้น
3) I-26 รับนน. 30-35 ตัน/ต้น
เสาเข็มสี่เหลี่ยม สปันไมโครไพล์ (Square Spun Micro Pile)
4) S18 รับนน. 18-22 ตัน/ต้น
5) S23 รับนน. 25-35 ตัน/ต้น
เสาเข็มกลม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)
6) Dia.21 รับนน. 20-25 ตัน/ต้น
7) Dia.25 รับนน. 25-35 ตัน/ต้น
8) Dia.30 รับนน. 30-50 ตัน/ต้น

(การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่)


สอบถามเพิ่มเติมได้ 24ชม. ทุกวันค่ะ
☎️ 082-790-1447
☎️ 082-790-1448
☎️ 082-790-1449
☎️ 091-9478-945
☎️ 091-8954-269
📲 https://lin.ee/hum1ua2
📥 https://m.me/bhumisiam

#ไมโครไพล์ #เสาเข็มไมโครไพล์ #Micropile