ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกร้าวในคอนกรีต

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกร้าวในคอนกรีต ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้นในคอนกรีตสามารถอาจสามารถที่จะสรุปได้ดังนี้ 1) วัตถุดิบและสัดส่วนการผสมคอนกรีต อัน ได้แก่ วัสดุมวลรวม ปูนซีเมนต์ น้ำ น้ำยาผสมคอนกรีต – วัสดุมวลรวม ได้แก่ หิน ทราย แร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ รูปร่างลักษณะของผิวและส่วนคละของวัสดุมวลรวมมีผลต่อการออกแบบส่วนผสม สัมประสิทธิ์การนำความร้อน DRYING … Read More

ให้เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เป็นอีกทางเลือก ในการป้องกันปัญหาการต่อเติมบ้านแล้วทรุด

ให้เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เป็นอีกทางเลือก ในการป้องกันปัญหาการต่อเติมบ้านแล้วทรุด การต่อเติมบ้าน การลงฐานรากเสาเข็ม เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และการเลือกใช้เสาเข็มจะต้องเลือกเสาเข็มที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับโครงสร้าง หากเลือกใช้ฐานรากที่ไม่มีคุณภาพ ก็อาจะส่งผลเสียแก่โครงสร้างบ้านทั้งหลังได้ เหตุนี้จึงทำให้เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้รับความนิยมอย่างมาก ในงานต่อเติมบ้าน เพราะตอบโจทย์ทุกปัญหาในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพของเสาเข็ม สามารถตรวจสอบการรับน้ำหนักได้โดยวิธี Dynamic Load … Read More

ประเภทของยางมะตอย ที่นิยมนำมาใช้งานเทปิดผิวหน้าของทางและถนน

ประเภทของยางมะตอย ที่นิยมนำมาใช้งานเทปิดผิวหน้าของทางและถนน ยางมะตอย ก็คือ วัสดุที่สกัดได้จากน้ำมันดิบ มีลักษณะเป็นสีดำ มีความเหนียว และความหนืดที่ค่อนข้างจะต่ำ ยางมะตอยนิยมใช้ในงานการก่อสร้างทางและถนนเป็นหลัก โดยที่จะใช้เป็นวัสดุปิดทับที่ผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของยางมะตอยก็คือจะทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุหยาบ เช่น หิน ทราย เป็นต้น โดยจะช่วยทำให้การผสมนั้นเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น โดยวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการเทผิวหน้าของถนนนั้นจะมีชื่อเรียกแบบเต็มๆ ว่า แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม หมดห่วงเรื่องการรับน้ำหนักของฐานราก

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม หมดห่วงเรื่องการรับน้ำหนักของฐานราก เสาเข็ม ทำหน้าที่ในการถ่ายเทน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดลงสู่ชั้นดิน และก่อนการตอกเสาเข็มจะต้องมีการออกแบบฐานราก ทางภูมิสยามเรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ พร้อมบริการออกแบบฐานรากฟรี โดยการออกแบบฐานรากจะพิจารณาการรับน้ำหนักของเสาเข็มแต่ละต้น ด้วยการทดสอบน้ำหนักบรรทุก (Load Test) ประกอบกับผลการสำรวจชั้นดิน (Boring Log) โดยดินในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นจะต้องมีการเจาะสำรวจดินเพื่อเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างานมากที่สุด เพราะหากเลือกใช้เสาเข็มผิดประเภท … Read More

คอนกรีตทนน้ำเค็ม

เพราะเหตุใด?? เสาเข็มไมโครไพล์ ของภูมิสยามจึงจะต้องอาศัยกระบวนการในการหล่อคอนกรีตโดยการให้แรงเหวี่ยง หลักการพื้นฐานของการตอกเสาเข็มคือ การทำให้ “พลังงาน” หรือ “ENERGY” แก่โครงสร้างเสาเข็มโดยวิธีการ “ตอก” เสาเข็มลงไปในดิน ซึ่ง “ปริมาณ” ของพลังงานที่จะทำการใส่ลงไปในดินนั้นจะมีค่าที่ มาก หรือ น้อย ก็จะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น … Read More

สร้างใหม่เพื่อฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม

สร้างใหม่เพื่อฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มไอไมโครไพล์ถูกออกแบบมาเพื่อการรับนํ้าหนักให้กับโครงสร้างต่างๆ โดยเสาเข็มจะถูกตอกด้วยปั้นจั่นแบบพิเศษ ตอกลงไปยังชั้นดินแข็งเพื่อให้สามารถรับนํ้าหนักของโครงสร้างได้ โดยเสาเข็มไอไมโครไพล์ของทางภูมิสยาม ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้เสาเข็มทุกต้นได้คุณภาพ มาตรฐานสูงสุด เสาเข็มไอไมโครไพล์ จึงเหมาะกับงานก่อสร้างทุกชนิด ไม่ว่าจะต่อเติม หรือสร้างใหม่ก็หมดห่วงเรื่องการรับน้ำหนัก เพราะสามารถทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load … Read More

คอนกรีตทนน้ำเค็ม

คอนกรีตทนน้ำเค็ม คุณสมบัติ ในน้ำเค็มจะมีสารประกอบหลักที่สำคัญคือคลอไรด์ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยโซเดียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์ ดังนั้น ในการออกแบบคอนกรีตทนน้ำเค็ม จึงอาศัยหลักการป้องกันการซึมผ่านของสารครอไรด์ และการจับยึด ไม่ให้คลอไรด์เข้าไปทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมจนเป็นสนิม โดยทั่วไป สามารถแบ่งสภาพแวดล้อม การสัมผัสกับบรรยากาศทะเล ของโครงสร้างคอนกรีตได้สี่สภาวะดังนี้ + สภาวะที่ 1 โครงสร้างสัมผัสกับไอทะเล + … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม ป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม ป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การทรุดตัว เกิดจากฐานรากของส่วนต่อเติมไม่สามารถแบกรับน้ำหนักได้มากพอ ทำให้เกิดการทรุดตัวและดึงรั้งตัวโครงสร้างบ้านเดิมจนเกิดความเสียหาย ดังนั้นควรป้องกันปัญหานี้โดยการเลือกตอกเสาเข็มที่มีคุณภาพ และตอกเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง เพื่อให้เกิดแรงต้านมากพอที่จะพยุงโครงสร้างบ้านและส่วนต่อเติม ไม่ให้เกิดการทรุดตัว เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เสาเข็มที่ตอบโจทย์การต่อเติมบ้าน เพราะสามารถป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด และตอบโจทย์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเสาเข็มเข้าสู่หน้างานได้อย่างสะดวก เหมาะกับการต่อเติมที่มีพื้นที่จำกัด … Read More

คอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป

คอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป คุณสมบัติ คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และค่าการยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป และงานเทคอนกรีตด้วยปั๊ม โดยส่วนผสมแปรผันตามค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ รวมทั้งมีการผสมคอนกรีตด้วยสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494 ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลาการทำงานสำหรับงานคอนกรีตที่นานขึ้น ขั้นตอนการทำงาน คอนกรีตชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป และงานเทคอนกรีตที่ต้องใช้คอนกรีตปั๊ม อาทิเช่น … Read More

ต่อเติมบ้าน ด้วยเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม

ต่อเติมบ้าน ด้วยเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม การต่อเติมบ้าน ถือเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่มีลักษณะรูปตัวไอ นิยมใช้ในงานต่อเติมบ้าน ทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้าง และส่วนต่อเติมเพื่อถ่ายเทลงสู่ชั้นดิน ทำให้เกิดการกระจายน้ำหนักที่เท่ากัน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจจะไปดึงรั้งตัวโครงสร้างบ้านเดิมทำให้เกิดความเสียหายได้ และภูมิสยามเรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยให้คำปรึกษา ตลอดจนทีมช่างที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการโดยปฏิบัติงานตามทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานและความมั่นคงแข็งแรงสูงสุด อีกทั้งเสาเข็มไอไมโครไพล์ … Read More

1 2 3 4 19