เสริมกำลังการรับน้ำหนัก ให้กับฐานรากของโครงสร้างอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile

เสริมกำลังการรับน้ำหนัก ให้กับฐานรากของโครงสร้างอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile อาคารที่ผ่านการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปโครงสร้างอาคารย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ควรมีการเสริมกำลังในการรับน้ำหนักของฐานราก เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งวิธีในการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างและฐานราก อาจใช้ได้หลายวิธี ตามความเหมาะสม แต่วิธีที่ตอบโจทย์มากที่สุด เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยภูมิสยาม มีการออกแบบฐานรากโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้การออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ จะต้องมีฐานรากที่แข็งแรงทนทานสูง เพื่อความมั่นคง และการรับน้ำหนักปลอดภัย ทั้งนี้การดำเนินการตอกเสาเข็มจะต้องมีช่างตอกที่ชำนาญงาน และวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานราก เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ความละเอียดรอบครอบ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม การเลือกตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ นอกจากฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว ยังช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างเดิมอีกด้วย และที่สำคัญคือขณะติดตั้งแรงสั่นสะเทือนน้อย … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เสาเข็มที่ตอบโจทย์เรื่องการรับน้ำหนัก และฐานรากที่มั่นคง

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เสาเข็มที่ตอบโจทย์เรื่องการรับน้ำหนัก และฐานรากที่มั่นคง อาคารที่โครงสร้างมีน้ำหนักสูง ควรมีฐานรากที่มั่นคงและการรับน้ำหนักปลอดภัย ภูมิสยาม เราขอแนะนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการรับน้ำหนัก เพราะถูกออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) โดยเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา และเสาเข็มสามารถเชื่อมต่อแต่ละท่อนได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และใชั้ปั้นจั่นแบบพิเศษในการตอก … Read More

ต่อเติม ขยายอาคาร เพื่องานคุณภาพมาตรฐาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มมาตรฐาน มอก.

ต่อเติม ขยายอาคาร เพื่องานคุณภาพมาตรฐาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มมาตรฐาน มอก. การต่อเติมอาคาร จะต้องมีการตอกเสาเข็ม เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างเดิม “เสาเข็ม” จึงมีความสำคัญมาก และการเลือกใช้เสาเข็มก็เป็นสิ่งสำคัญ ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก แต่มีความแข็งแรงทนทาน … Read More

ต่อเติมอาคาร เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้หรือไม่??

ต่อเติมอาคาร เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้หรือไม่?? “เสาเข็ม” ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะส่งผลถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในระยะยาว ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มเพื่อการต่อเติมเสริมฐานรากอาคารบ้านเรือน เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างได้ และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ถือเป็นเสาเข็มรูปแบบใหม่ ที่มีคุณภาพสูง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง โดยใช้แรงเหวี่ยง(สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง และแข็งแกร่งกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดา โดยเสาเข็มทุกต้นผ่านการทดสอบด้วยระบบ … Read More

ปรับปรุงโครงสร้าง ภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม

ปรับปรุงโครงสร้าง ภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เหมาะกับงานต่อเติม ปรับปรุงโครงสร้าง ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง เพราะเป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก สามารถขนย้ายเข้าภายในอาคารได้อย่างสะดวก และเสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลางเพื่อการระบายดิน ทำให้ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมมีน้อย เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ที่ต้องมีการต่อเติมเสริมฐานรากนั้น มักจะมีปัญหาเรื่องการรับน้ำหนักของฐานรากที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จึงไม่ควรให้มีแรงสั่นสะเทือน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฐานราก หรือโครงสร้างอาคารมาก … Read More

ไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? ใช้ในงานปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารได้หรือไม่?

ไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? ใช้ในงานปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารได้หรือไม่? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือ เสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการก่อสร้างและต่อเติม เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก ตลอดจนงานปรับปรุงโครงสร้างต่างๆที่ต้องการเสริมความมั่นคงแข็งแรง และยังช่วยป้องกันการทรุดตัวของโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาโครงสร้าง หรือ การทรุดตัวอีกต่อไป อีกทั้งปั้นจั่นที่ใช้ตอกถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์การเข้าทำงานในพื้นที่จำกัด ทำให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load … Read More

ตอกเสาเข็มปรับปรุงฐานรากภายในอาคาร หรือโกดังของโรงงาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และ เสาเข็ม I Micropile

ตอกเสาเข็มปรับปรุงฐานรากภายในอาคาร หรือโกดังของโรงงาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และ เสาเข็ม I Micropile ฐานรากเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้โครงสร้างของอาคาร มีความแข็งแรง เพื่อเก็บ หรือวางวัตถุดิบของโรงงาน ที่อาจมีน้ำหนักมาก การออกแบบฐานรากจะต้องคำนึงถึงสมบัติของดิน และการเลือกใช้เสาเข็มให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยวิศวกรที่มีความชำนาญจะต้องมีการคำนวณการรับน้ำหนักจากคุณสมบัติของดิน เพื่อทราบถึงการรับน้ำหนักที่ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ … Read More

ต่อเติม ขยายอาคารขนาดใหญ่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spub Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile ตัวช่วยต่อเติม เรื่องความแข็งแรง

ต่อเติม ขยายอาคารขนาดใหญ่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spub Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile ตัวช่วยต่อเติม เรื่องความแข็งแรง ต่อเติมอาคาร หรือขยายอาคารขนาดใหญ่ วิธีป้องกันปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้างที่ถูกจุด ทำได้โดยการเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และเสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่เหมาะกับการต่อเติมโดยเฉพาะ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักได้มาก เสริมฐานรากให้มีความแข็งแรง และมีความมั่นคงยิ่งขึ้น … Read More

เข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอกเสริมฐานราก ป้องกันการทรุดตัวได้อย่างตรงจุด

เข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอกเสริมฐานราก ป้องกันการทรุดตัวได้อย่างตรงจุด การตอกเสาเข็มเพื่อเสริมฐานราก ควรเลือกเสาเข็มที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงสูง ที่เหมาะกับหน้างาน เพื่อป้องกันการทรุดตัวได้อย่างตรงจุด การตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ สามารถตอกต่อกันได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า จากนั้นใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ตอกเสาเข็มลงไปทีละท่อน จนได้ความลึก และ BLOW … Read More

1 2