ภูมิสยาม จับมือกับกรุงเทพประกันภัย ประกันความเสียหายระหว่างการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ Spun Micropile

ภูมิสยาม รับประกันผลงานนานถึง 7 ปี พร้อมจับมือกับกรุงเทพประกันภัย ประกันความเสียหายระหว่างการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ Spun Micropile ประกันผลงานนานถึง 7 ปี จากการให้บริการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยประกันคุ้มครองความเสียหายจากการรับน้ำหนักของเสาเข็มตามที่วิศวกรออกแบบและคำนวณไว้ตามหลักวิศวกรรม ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากการที่เสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักตามที่วิศวกรได้คำนวณไว้ บริษัทฯ ยินดีทำการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าตามที่ในระบุในสัญญาว่าจ้าง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด) และภูมิสยามฯจับมือกับกรุงเทพประกันภัย … Read More

ภูมิสยาม – เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมผสมคอนกรีตเดียวกันกับ SCG-CPAC มาตรฐาน Concrete Mix Design โดย SCG การชั้งตวง ซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมผสมคอนกรีตเดียวกันกับ SCG-CPAC มาตรฐาน Concrete Mix … Read More

ภูมิสยาม-มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม Bending Test Compression Test Dynamic Load Test Calibration of Machine Our Lab Testing Room ขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มก่อนจำหน่าย วัตถุดิบลวดเชื่อม ใบทดสอบมาตรฐานลวดเชื่อม   … Read More

ภูมิสยาม-มาตรฐานทีมช่างและเครื่องจักร

มาตรฐาน ทีมช่างและเครื่องจักร มาตรฐาน การฝึกอบรม ทีมช่าง มาตรฐาน เครื่องจักร (ปั้นจั่น) ใบรับรอง ปจ.2 มาตรฐาน เครนรถบรรทุกขนส่ง ใบรับรอง ปจ.2 มาตรฐาน ช่างเชื่อม พร้อมใบ Certificate มาตรฐาน ผู้ควบคุมปั้นจั่น … Read More

ภูมิสยาม ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการให้บริการตอกเสาเข็ม

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การให้บริการตอกเสาเข็ม (The Provision of Pile Driving Service) และ ได้รับการรับรอง ISO … Read More