เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม หมดห่วงเรื่องการรับน้ำหนักของฐานราก

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม หมดห่วงเรื่องการรับน้ำหนักของฐานราก เสาเข็ม ทำหน้าที่ในการถ่ายเทน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดลงสู่ชั้นดิน และก่อนการตอกเสาเข็มจะต้องมีการออกแบบฐานราก ทางภูมิสยามเรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ พร้อมบริการออกแบบฐานรากฟรี โดยการออกแบบฐานรากจะพิจารณาการรับน้ำหนักของเสาเข็มแต่ละต้น ด้วยการทดสอบน้ำหนักบรรทุก (Load Test) ประกอบกับผลการสำรวจชั้นดิน (Boring Log) โดยดินในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นจะต้องมีการเจาะสำรวจดินเพื่อเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างานมากที่สุด เพราะหากเลือกใช้เสาเข็มผิดประเภท … Read More

สร้างใหม่ทั้งที ต้องมีฐานรากที่มั่นคง ด้วยการเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile

สร้างใหม่ทั้งที ต้องมีฐานรากที่มั่นคง ด้วยการเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile สร้างใหม่ เลือกตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เพื่อเป็นฐานรากสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการกำลังในการรับน้ำหนักสูง ให้สามารถรับน้ำหนักปลอดภัย เนื่องจากเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่มีความแข็งแรง เนื้อคอนกรีตหนาแน่นสูง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ และเป็นเสาเข็มที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การตอกเสาเข็มชนิดนี้ จะสามารถเป็นฐานราก ที่รับน้ำหนักปลอดภัย … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile ส่วนประกอบสำคัญ สำหรับการก่อสร้างใหม่ เพื่อฐานรากที่มั่นคง

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile ส่วนประกอบสำคัญ สำหรับการก่อสร้างใหม่ เพื่อฐานรากที่มั่นคง ในทุกๆการก่อสร้าง เสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เนื่องจากเสาเข็มทำหน้าที่ในการถ่ายเทน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด กระจายลงสู่ชั้นดิน โดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวของเสาเข็มกับดินและแรงต้านทานที่ปลายเข็มจากชั้นดินแข็ง หากไม่มีการลงเสาเข็ม สิ่งก่อสร้างอาจเกิดการทรุดตัวหากพื้นผิวดินไม่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างได้ การตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างใหม่ที่ต้องการฐานรากที่มั่นคงได้ เพราะเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรงจากการผลิตที่ใช้แรงเหวี่ยง(สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่น และภายในเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่โดยรอบ สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ … Read More

สร้างใหม่ ให้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม เป็นอีกทางเลือก เพื่อโครงสร้างที่มั่นคง และฐานรากที่แข็งแรง

สร้างใหม่ ให้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม เป็นอีกทางเลือก เพื่อโครงสร้างที่มั่นคง และฐานรากที่แข็งแรง การก่อสร้างใหม่ที่ดี และมีมาตรฐาน ควรมีการตอกเสาเข็มเพื่อเป็นฐานรากในการรองรับน้ำหนักโครงสร้างที่อยู่บนดิน และการตอกเสาเข็มควรตอกให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง หรือตามรายการคำนวณที่ทางวิศวกรที่มีความชำนวญงานออกแบบ และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม เพราะในอนาคตมีโอกาสที่ดินจะยุบตัว หากตอกเสาเข็มสั้นเกินไป ไม่ได้ความลึกตามมาตรฐาน อาจทำให้เสาเข็มทรุดลงไปด้วย ส่งผลทำให้ฐานรากและโครงสร้างเกิดความเสียหาย … Read More

ไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? สร้างใหม่ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยหรือไม่??

ไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? สร้างใหม่ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยหรือไม่?? ไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต โดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีการหมุนด้วยความเร็วสูง ซึ่งจะทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้นในเนื้อคอนกรีต ทำให้เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง และเนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ทำให้เสาเข็มประเภทนี้สามารถรับน้ำหนักได้มาก และมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ มักใช้ในงานต่อเติมหรือเสริมฐานราก ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงในการรับน้ำหนักสูง เนื่องจากเสาเข็มมีความสามารถในการรับน้ำหนักมากกว่าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงทั่วไป … Read More

เสาเข็ม มีความสำคัญกับการสร้างใหม่อย่างไร?? และควรเลือกใช้เสาเข็มแบบไหน??

เสาเข็ม มีความสำคัญกับการสร้างใหม่อย่างไร?? และควรเลือกใช้เสาเข็มแบบไหน?? ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างทุกชนิด สิ่งแรกที่จะต้องเริ่มทำคือ การตอกเสาเข็ม เพราะเสาเข็มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรับน้ำหนักจากโครงสร้างทั้งหมด ถ่ายเทลงสู่พื้นดิน โดยในการตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ถึงชั้นดินทรายแข็ง เพราะเป็นชั้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีที่สุด หากตอกลงไปไม่ถึงชั้นดินทรายนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวได้ในอนาคต และในทุกการตอกเสาเข็มจะต้องมีการออกแบบและคำนวณความปลอดภัยของเสาเข็มโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ และเสาเข็มนั้นมีมากมายหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือรูปแบบของการก่อสร้าง ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่เป็นได้มากกว่าการต่อเติม เพราะเป็นเสาเข็มที่มีความหนาแน่นสูง … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? เลือกใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่??

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? เลือกใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือเสาเข็มขนาดเล็ก ที่ผลิตโดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) เพื่อความหนาแน่น แข็งแรง ทนทานของเนื้อคอนกรีต โดยเสาเข็มมีโครงสร้างเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนัก เมื่อใช้ตอกในงานสร้างใหม่ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักโครงสร้างได้ดี และเพื่อให้มั่นใจว่าเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทางภูมิสยาม มีการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) … Read More

สร้างใหม่ ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile)

สร้างใหม่ ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) สำหรับงานสร้างใหม่ เสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นตัวรับน้ำหนักฐานรากและโครงสร้างทั้งหมดลงสู่ชั้นดิน และการตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ลึกถึงชั้นดินดาน หรือให้ได้ความลึกตาม BLOW COUNT ที่กำหนด เพื่อการรับน้ำหนักปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ของทางภูมิสยาม มีวิศวกรกำกับดูแลงานหน้างาน และทีมช่างตอกที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การตอกเสาเข็มเป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์คืออะไร?? นอกจากงานต่อเติมแล้ว สามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่??

เสาเข็มสปันไมโครไพล์คืออะไร?? นอกจากงานต่อเติมแล้ว สามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่เป็นที่นิยมในการต่อเติม เพราะด้วยขนาดของเสาเข็ม และปั้นจั่นที่ใช้ ทำให้สามารถเข้าตอกในพื้นที่จำกัดได้สะดวก ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย จึงไม่สงผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม และนอกจากการต่อเติม เสาเข็มชนิดนี้ยังสามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนัก โดยสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) และถึงแม้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ จะมีความยาวเพียง 1.5 … Read More

ต้องการสร้างใหม่ สามารถเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเล็ก ได้หรือไม่??

ต้องการสร้างใหม่ สามารถเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเล็ก ได้หรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับการตอกเพื่อรับน้ำหนัก ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นฐานรากที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรง และด้วยเสาเข็มที่มีลักษณะกลวง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ลดแรงสั่นสะเทือนขณะตอก ภายในของเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบทำให้เสาเข็มมีความแข็งแรงสูง ขนาดของเสาเข็มมีความยาวเพียง 1.5 เมตร เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่หน้างาน และปั้นจั่นที่ใช้ตอกถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้มีขนาดพอดีสำหรับตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์โดยเฉพาะ โดยการตอกเสาเข็มจะตอกต่อกันทีละท่อน และสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า … Read More

1 2 3