เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม หมดห่วงเรื่องการรับน้ำหนักของฐานราก

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม หมดห่วงเรื่องการรับน้ำหนักของฐานราก เสาเข็ม ทำหน้าที่ในการถ่ายเทน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดลงสู่ชั้นดิน และก่อนการตอกเสาเข็มจะต้องมีการออกแบบฐานราก ทางภูมิสยามเรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ พร้อมบริการออกแบบฐานรากฟรี โดยการออกแบบฐานรากจะพิจารณาการรับน้ำหนักของเสาเข็มแต่ละต้น ด้วยการทดสอบน้ำหนักบรรทุก (Load Test) ประกอบกับผลการสำรวจชั้นดิน (Boring Log) โดยดินในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นจะต้องมีการเจาะสำรวจดินเพื่อเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างานมากที่สุด เพราะหากเลือกใช้เสาเข็มผิดประเภท … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม ป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม ป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การทรุดตัว เกิดจากฐานรากของส่วนต่อเติมไม่สามารถแบกรับน้ำหนักได้มากพอ ทำให้เกิดการทรุดตัวและดึงรั้งตัวโครงสร้างบ้านเดิมจนเกิดความเสียหาย ดังนั้นควรป้องกันปัญหานี้โดยการเลือกตอกเสาเข็มที่มีคุณภาพ และตอกเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง เพื่อให้เกิดแรงต้านมากพอที่จะพยุงโครงสร้างบ้านและส่วนต่อเติม ไม่ให้เกิดการทรุดตัว เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เสาเข็มที่ตอบโจทย์การต่อเติมบ้าน เพราะสามารถป้องกันปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด และตอบโจทย์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเสาเข็มเข้าสู่หน้างานได้อย่างสะดวก เหมาะกับการต่อเติมที่มีพื้นที่จำกัด … Read More

สร้างใหม่ทั้งที ต้องมีฐานรากที่มั่นคง ด้วยการเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile

สร้างใหม่ทั้งที ต้องมีฐานรากที่มั่นคง ด้วยการเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile สร้างใหม่ เลือกตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เพื่อเป็นฐานรากสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการกำลังในการรับน้ำหนักสูง ให้สามารถรับน้ำหนักปลอดภัย เนื่องจากเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่มีความแข็งแรง เนื้อคอนกรีตหนาแน่นสูง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ และเป็นเสาเข็มที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การตอกเสาเข็มชนิดนี้ จะสามารถเป็นฐานราก ที่รับน้ำหนักปลอดภัย … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile อีกทางเลือกสำหรับงานต่อเติมบ้าน ตัวช่วยต่อเติมความแข็งแรง

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile อีกทางเลือกสำหรับงานต่อเติมบ้าน ตัวช่วยต่อเติมความแข็งแรง เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อเติมบ้านโดยเฉพาะ เพราะตอบโจทย์ในเรื่องของ แรงสั่นสะเทือนขณะตอกน้อย สามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซ.ม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม โดยไม่กระทบโครงสร้างเดิม และสามารถเข้าตอกในพื้นที่แคบหรือจำกัดได้ง่าย หน้างานสะอาด สะดวก และรวดเร็ว เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จสามารถรับน้ำหนักได้ทันที ทั้งนี้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม ต่อเติมโรงงาน เพื่อฐานรากที่มั่นคงและป้องกันการทรุดตัวได้อย่างตรงจุด

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม ต่อเติมโรงงาน เพื่อฐานรากที่มั่นคงและป้องกันการทรุดตัวได้อย่างตรงจุด ต่อเติมโรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงให้กับฐานราก ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคารโรงงาน ที่ต้องการความั่นคงแข็งแรงสูง ทางภูมิสยาม ดำเนินการตอกเสาเข็มด้วยทีมงานตอกมืออาชีพ พร้อมควบคุมดูแลงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ โดยปฏิบัติงานตามทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานและความมั่นคงแข็งแรงสูงสุด เสาเข็มสปันไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile ส่วนประกอบสำคัญ สำหรับการก่อสร้างใหม่ เพื่อฐานรากที่มั่นคง

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile ส่วนประกอบสำคัญ สำหรับการก่อสร้างใหม่ เพื่อฐานรากที่มั่นคง ในทุกๆการก่อสร้าง เสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เนื่องจากเสาเข็มทำหน้าที่ในการถ่ายเทน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด กระจายลงสู่ชั้นดิน โดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวของเสาเข็มกับดินและแรงต้านทานที่ปลายเข็มจากชั้นดินแข็ง หากไม่มีการลงเสาเข็ม สิ่งก่อสร้างอาจเกิดการทรุดตัวหากพื้นผิวดินไม่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างได้ การตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างใหม่ที่ต้องการฐานรากที่มั่นคงได้ เพราะเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรงจากการผลิตที่ใช้แรงเหวี่ยง(สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่น และภายในเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่โดยรอบ สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ … Read More

เสริมกำลังการรับน้ำหนัก ให้กับฐานรากของโครงสร้างอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile

เสริมกำลังการรับน้ำหนัก ให้กับฐานรากของโครงสร้างอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile อาคารที่ผ่านการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปโครงสร้างอาคารย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ควรมีการเสริมกำลังในการรับน้ำหนักของฐานราก เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งวิธีในการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างและฐานราก อาจใช้ได้หลายวิธี ตามความเหมาะสม แต่วิธีที่ตอบโจทย์มากที่สุด เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยภูมิสยาม มีการออกแบบฐานรากโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้การออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง … Read More

สร้างใหม่ ให้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม เป็นอีกทางเลือก เพื่อโครงสร้างที่มั่นคง และฐานรากที่แข็งแรง

สร้างใหม่ ให้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม เป็นอีกทางเลือก เพื่อโครงสร้างที่มั่นคง และฐานรากที่แข็งแรง การก่อสร้างใหม่ที่ดี และมีมาตรฐาน ควรมีการตอกเสาเข็มเพื่อเป็นฐานรากในการรองรับน้ำหนักโครงสร้างที่อยู่บนดิน และการตอกเสาเข็มควรตอกให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง หรือตามรายการคำนวณที่ทางวิศวกรที่มีความชำนวญงานออกแบบ และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม เพราะในอนาคตมีโอกาสที่ดินจะยุบตัว หากตอกเสาเข็มสั้นเกินไป ไม่ได้ความลึกตามมาตรฐาน อาจทำให้เสาเข็มทรุดลงไปด้วย ส่งผลทำให้ฐานรากและโครงสร้างเกิดความเสียหาย … Read More

เสาเข็มมีความสำคัญกันการต่อเติมบ้าน อย่างไร?? 

เสาเข็มมีความสำคัญกันการต่อเติมบ้าน อย่างไร??  ต่อเติมบ้าน การตอกเสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะช่วยป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่ได้รับความนิยม และสะดวกในการต่อเติม เพราะตอบโจทย์การต่อเติมบ้าน ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เข้าตอก ด้วยเสาเข็มที่มีความยาวเพียง 1.5 เมตรเท่านั้น และปั้นจั่นที่ใช้ตอกถูกออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเข้าหน้างานได้อย่างสะดวก อีกทั้งการตอกเสาเข็มยังสามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซ.ม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม … Read More

“เสาเข็ม” เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน เพราะบ้านจะทรุดตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม

“เสาเข็ม” เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน เพราะบ้านจะทรุดตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม เสาเข็ม (Pile) คือ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการต่อเติมบ้าน เพราะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของส่วนต่อเติมไม่ให้เกิดการแตกหรือแยกออกจากตัวบ้าน เพราะการต่อเติมเป็นการฝากโครงสร้างไว้กับตัวบ้าน หากไม่มีการลงเสาเข็มในส่วนที่ต่อเติมด้วย อาจทำให้ส่วนที่ต่อเติมเกิดการทรุดตัวเพราะไม่มีเสาเข็มคอยทำหน้าที่ในการรับน้ำหนัก และทำให้เกิดการดึงรั้งกับตัวบ้านเดิม ทำให้โครงสร้างแตกและแยกออกจากกันก่อให้เกิดความเสียหาย และการตอกเสาเข็ม จะต้องเลือกเสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างาน เพื่อความแข็งแรงมั่นคง และรับน้ำหนักได้ดี และที่สำคัญจะต้องตอกเสาเข็มให้ได้ความลึกตามรายการคำนวณที่วิศวกรออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อเป็นการตอบโจทย์การต่อเติมบ้านที่ดีที่สุด … Read More

1 2 3 4 6